image_highlight industrielelektronikelektronikudviklingogproduktion

Kunden i centrum

Grundlaget for vores succes er at dit elektronikprodukt bliver en succes - vi vil vores kunder det bedste og ønsker at bevare relationen. Vi vil være respekteret for måden, vi driver vores forretning på og skabe gode resultater til vores kunder.

 

I Danotek arbejder alle medarbejdere  ud fra et fælles værdisæt, som matcher virksomhedens DNA. Værdierne Kundefokuseret, Imødekommende, Kompetent og Ordentlig (KIKO) kendetegner virksomheden og afspejler vores måde at arbejde og være på.

 

Danoteks vision

Vores vision er at hjælpe vores kunder til at få det bedste ud af deres forretning.  

Det gør vi gennem elektronikudvikling, elektronikproduktion og optimering af kundernes nye eller nuværende produkter. Vi er her for at være til gavn for vores kunder, og skal med vores viden og ydelser gøre en positiv forskel for kunderne. Samtidig ønsker vi at drive Danmarks bedste EMS-virksomhed. 

Det betyder, at Danotek altid skal være en sund forretning, der er kendt for gode økonomiske resultater og er respekteret for den måde, som vi driver vores forretning på. En arbejdsplads hvor man som medarbejder er stolt af at arbejde, og hvor medarbejderne trives i et godt miljø. Virksomheden skal være præget af engagement og med højt til loftet. Vi er en virksomhed, som ledes i øjenhøjde – en virksomhed, som ledes både med hjernen og hjertet. Balancen mellem vores tre interessenter - Kunden, Medarbejdere & Danotek - er helt essentiel for at skabe  tilfredstillende resultater og opnå succes. 

  

Et godt samarbejde skaber værdi og succes

 

 KUNDER

Vi ønsker gode og langvarige relationer med vores kunder. En relation hvor man stoler på hinanden og som bygger på et gensidigt samarbejde. Gennem sparring med vores kunder ønsker vi at bidrage til, at den enkelte kunde får bedre tekniske løsninger. Vores ambition er, at vores rådgivning og ydelser skal være med til at udvikle og styrke den enkelte kunde og dermed også bidrage til væksten i de virksomheder vi arbejder sammen med. Kundernes succes er vores succes. 

 

 MEDARBEJDERE

Danoteks medarbejdere er ikke blot en ressource for virksomheden, de er også en integreret del af dét, der i dag er Danotek. Vi er danotek’ere! Det kommer til udtryk ved, at Danotek både skal være en tryg og udviklende arbejdsplads. Man behandler alle kollegaer med respekt og forståelse! Medarbejdere og ledere er dygtige, engagerede og har fokus på konstant at udvikle sig selv og Danotek. Medarbejderne er forretningsorienterede og forandringsvillige. Både ledere og medarbejdere skal være stolte af at være en del af Danotek og Danoteks succes. 

 

 DANOTEK

Danotek skal være en industriel elektronikvirksomhed, der er til at stole på. En virksomhed, der ikke blot skaber gode resultater, men samtidig er respekteret for den måde, de bliver skabt på. Danotek ønsker at knytte kunderne til sig gennem konstant udvikling af vores metoder og ydelser, for hele tiden at kunne sikre den høje kvalitet og service til kunderne. Danotek skal være en god forretning, og skal gennem indtjening styrke egenkapitalen til en fortsat vækst.  

Danoteks værdier

 

Kundefokuseret

Vores fokus er på kunderne – deres ønsker og behov. I alt hvad vi foretager os, er fokus at skabe værdi for kunderne. Vores mål er at skabe gode langvarige relationer.

 

 • vi værner om vores kunder og deres fortrolighed

 • vores indsats er altid tilpasset den enkelte kunde

 • vi fokuserer på at udvikle vores forretning, så det bliver et gode for kunderne 

 • vi tager initiativ til at hjælpe kunderne og kommer med forbedringsmuligheder 

 • vi sætter os ind i kundernes produkt, organisation og situation

 

 

 

 

Innovativ

Kunder, kolleger, samarbejdspartnere og andre, der er i kontakt med Danotek, skal opleve os som proaktive medspillere. Vi er konstant innovative og skaber løsninger, der matcher kundernes behov.

 • vi udvikler konstant på interne processer til gavn for vores kunder 

 • vi tør sætte spørgsmålstegn ved eksisterende metoder 

 • vi er åbne overfor nye tiltag 

 • vi søger sparring der giver ny viden og derved nye idéer 

 

 

 

 

Kompetent

Vi beskæftiger os kun med ting, vi har forstand på, og vi sørger for konstant at blive dygtigere. Både Danotek og den enkelte medarbejder stræber efter at være blandt de bedste.

 

 • vi søger faglig og personlig sparring 

 • vi formår at formidle vores viden både internt og eksternt  

 • vi tør sige hinanden imod og argumentere for vores synspunkter 

 • vi tør sige, at der er noget, vi ikke forstår 

 • vi har specialister på kerneområder 

 • medarbejderne har interne karrieremuligheder 

 

 

 

 

Ordentlig

Vi er troværdige, fordi vi altid opfører os ordentligt ogefterlever høje etiske standarder både for vores arbejde ogi vores relationer til andre og hinanden.

 • vi lover ikke mere, end vi kan holde 

 • vi rådgiver kun om ydelser, vi selv forstår 

 • fejl bliver rettet hurtigt 

 • vi tør sige både ja og nej 

 

 

Derfor vælger  kunderne  industriel elektronik fra Danotek

 

Totalleverandør af industrielelektronik

Totalleverandør af industriel elektronik

 • Design til produktion
 • Tæt tværgående samarbejde
 • Leveringssikkerhed
 • Fleksibilitet
kvalitet industriel elektronik

Rådgivning og produkter af høj kvalitet

 • ISO9001
 • Digitalisering
 • Kompetencer & Erfaring
 • Branchekendskab
samarbejdspartner indenfor industriel elektronik

Tryg & værdiskabende samarbejdspartner

 • Kundefokuseret
 • Innovativ  
 • Kompetent
 • Ordentlig